Till översikten

SwedSecs regelverk 2022

SwedSecs styrelse har beslutat om ändringar i SwedSecs regelverk. SwedSecs ändrade regelverk träder i kraft den 1 januari 2022.

Regelverket med kommentarer finns här.

Ändringarna i regelverket (missiv, i vilket redogörs för de huvudsakliga ändringarna, och regelverket med ändringsmarkeringar) finns här.