Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

18 januari 2021

Teresa Isele tillträder som VD efter ett år präglat av covid-19 men som också innebar ett rekordstort kunskapslyft inom finansbranschen

Swedsec välkomnar Teresa Isele som idag tillträder som ny VD. Teresa Isele kommer närmast från Första AP-fonden.

2020 var ett år som för SwedSec, liksom för resten av samhället, präglades av covid-19 men också ett år då rekord sattes i antalet genomförda kunskapsuppdateringar och där Swedsecs disciplinnämnd meddelade beslut i 71 disciplinärenden.

Teresa Isele efterträder Urban Funered som tillfälligt varit VD sedan den 13 november 2020 vid sidan av rollen som styrelseledamot i Swedsec och VD för Föreningen Svensk Värdepappersmarknad.

− Vi hälsar Teresa Isele varmt välkommen som ny VD för SwedSec, hon är med sina gedigna erfarenheter och goda personliga egenskaper helt rätt person att föra arbetet inom Swedsec vidare i en tid av förändring när vi så småningom återgår till mer normala förhållanden efter covid-19, säger Urban Funered som lämnar rollen som tillfällig VD.

− Jag är glad och hedrad över att ha fått uppdraget att leda Swedsecs verksamhet, och det känns väldigt stimulerande att äntligen vara på plats. Tillsammans med alla de företag som är anslutna till Swedsec har vi en viktig uppgift att fylla i att fortsätta utveckla förtroendet för den svenska finansmarknaden, säger Teresa Isele.

Pandemin har även påverkat SwedSec
Covid-19 har påverkat Swedsec liksom det övriga samhället, men Swedsec har genom att löpande anpassa användandet av lokaler och antalet testtillfällen lyckats säkerställa att den viktiga testverksamheten har kunnat bedrivas i enlighet med myndigheternas krav. Detta är viktigt då ett godkänt resultat på licensieringstest krävs för att en person hos ett SwedSec-anslutet företag ska få utföra vissa uppgifter. Det kan mot denna bakgrund noteras att antalet licenshavare ökade något under 2020, och i dagsläget innehar närmare 24 000 personer en aktiv licens, vartill kommer närmare 10 000 personer med en vilande licens.

Stort kunskapslyft i finansbranschen
Kunskap är en färskvara och behöver ständigt förnyas, varför alla personer som har en aktiv SwedSec-licens årligen måste göra en kunskapsuppdatering (ÅKU) genom en digital utbildning som avslutas med ett test. De till Swedsec anslutna företagen ansvarar för att licenshavare anställda hos dem gör den årliga kunskapsuppdateringen och fler än 23 000 licenshavare genomförde ÅKU 2020. Detta innebär ett nytt rekord för det årliga ”kunskapslyftet” i finansbranschen.

Antalet disciplinärenden ökar jämfört med tidigare år
Swedsecs arbete med regelefterlevnad har varit fortsatt aktivt under år 2020. De anslutna företagen gjorde närmare 70 anmälningar och disciplinnämnden fattade beslut i 71 disciplinärenden, varav 14 beslut ledde till återkallade licenser, vilket är tre färre än under år 2019 och lika många som under 2018.

För ytterligare information kontakta:
Urban Funered, VD, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad
08-56 26 07 01 eller urban@svenskvardepappersmarknad.se

Teresa Isele, VD, SwedSec
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

Relaterat:

Teresa Isele i Dagens Industri (Di) om Swedsecs verksamhet och rollen som ny VD (2021-01-20)
Teresa Isele har utsetts till ny VD för Swedsec Licensiering AB (2020-10-16)

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.