Till översikten
Nyheter

21 september 2016

Tre nämnder, två decennier – avtackning av Johan Munck

Den 19 september bjöd Swedsec tillsammans med Nasdaq Stockholm och Aktiemarknadsnämnden in till ett seminarium för att visa uppskattning för den utomordentliga insats Johan Munck gjort som ordförande för såväl Aktiemarknadsnämnden som Swedsecs och Nasdaqs disciplinnämnder.

Johan Munck har en lång och framgångsrik karriär som justitieråd och ordförande i Högsta domstolen bakom sig, men han har också i en rad olika egenskaper på ett enastående sätt bidragit i utvecklingen av den svenska finansmarknaden, inte minst inom branschens självreglering.

Seminariet inleddes med anförande från Joakim Strid, Andreas Blomquist och Karin Ydén som redogjorde för Nasdaq Stockholms disciplinnämnds roll och betydelse för börsen idag och framöver, samt viktiga avgöranden i närtid.

Rolf Skog gav en historisk återblick av Aktiemarknadsnämndens tillkomst och därefter bjöd Ulf Aspenberg publiken på ett underhållande kåseri. Per-Ola Jansson, Ragnar Boman och Katarina Lidén uppehöll sig om disciplinförfarandets betydelse för regelefterlevnaden bland Swedsecs licenshavare och dess betydelse för förtroendet på finansmarknaden.

Ett annat uppskattat inslag var de korta videohälsningar från andra centrala personer i Johans närhet som visades på skärmen under seminariets gång.

Seminariedelen avrundades med ett anförande av Marianne Lundius som efterträtt Johan Munck som ordförande i de tre nämnderna. Ett drygt 100-tal gäster från finansmarknadens aktörer deltog under eftermiddagens seminarium. Efter seminariet bjöds tillfälle till mingel och samtal i lättsamma former med gamla och nya branschkontakter.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.