Till översikten

Undersökningar visar att licensiering stärker förtroendet

I två av SwedSec nyligen genomförda undersökningar säger 71% respektive 86% av allmänheten att förtroendet för banker, mäklare och kapitalförvaltare stärks, om de kräver av sina anställda rådgivare att de ska vara licensierade.

SwedSec har i november genomfört dels en SIFO undersökning per telefon och dels en webbundersökning genom SnabbaSvar.se där respektive cirka 1000 personer har tillfrågats.

48% respektive 47% kände till att det finns ett licensieringskrav baserat på kunskapskrav för rådgivare i bank- & finansbranschen. Att SwedSecs system med kunskapskrav och licensiering är förtroendeskapande visas tydligt genom att 71% respektive 86% anger att förtroendet stärks genom detta. Att SwedSec står bakom detta system känner dock allmänheten inte till.

”Förtroende är bank- & finansbranschens livsnerv. Undersökningarna bevisar att SwedSecs verksamhet med kunskapskrav, licensiering och krav på regelefterlevnad av anställda på finansmarknaden är oerhört viktig för förtroendet”, säger Margareta Carlsten, vd på SwedSec.