Till översikten
Nyheter

17 februari 2021

Uppdaterad vägledning för anmälan av regelöverträdelser

Swedsec tar varje år fram en ny vägledning för anmälan av regelöverträdelser med det senaste årets beslut från disciplinnämnden. Sammanställningen över avgjorda disciplinärenden är indelad i kategorier efter typen av regelöverträdelser det varit fråga om.

Syftet med vägledningen är att underlätta de anslutna företagens bedömning av vad som ska anmälas till Swedsec och tydliggöra vad en anmälan ska innehålla.

Vägledningen kan med fördel användas internt på företagen för att informera och utbilda licenshavarna om ett korrekt beteende. Vår förhoppning är att vägledningen på så sätt kan ligga till grund för ett preventivt arbete.

Vägledningsbroschyren kan beställas kostnadsfritt via info@swedsec.se.

Vägledningen kan läsas och laddas ner här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.