Till översikten

Uppdaterade kunskapskrav från 1 juli 2017

Kunskapskraven för licensieringstest för bolån, rådgivare, specialister samt ledning och kontrollfunktioner har uppdaterats avseende regler kring penningtvätt och framtidsfullmakt. Ändringarna gäller från och med 1 juli 2017.

Licensieringstest för rådgivare

Läs kunskapskraven

Licensieringstest för specialister

Läs kunskapskraven

Licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner

Läs kunskapskraven

Licensieringstest för bolån

Läs kunskapskraven