Till översikten
Nyheter

14 januari 2019

Urban Funered ny VD för Fondhandlareföreningen

Urban Funered har utsetts till ny VD i Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska Fondhandlareföreningens Service AB av respektive organisations styrelse. Han tillträder som VD i mars 2019. Fondhandlareföreningen, som representerar gemensamma intressen hos de företag som driver värdepappersrörelse i Sverige, grundade och äger Swedsec Licensiering AB. Urban Funered efterträder Kerstin Hermansson som har varit VD för föreningen i 13 år, och hon kommer att fortsätta att arbeta med vissa EU-frågor för föreningen.

Närmast kommer Urban Funered från kapitalförvaltaren Fidelity International och som Public Policy Director, med utgångspunkt från London och Wien, har han arbetat med policyfrågor rörande bl.a. pensioner, sparande och hållbarhet. Urban Funered har tidigare arbetat på bl.a. Finansdepartementet, senast som minister och attaché med fokus på förhandling av finansmarknadsfrågor i Bryssel, inom Carnegie som Group Compliance Officer och bolagsjurist inom Investment Banking, samt som advokat inom bank & finans på Advokatfirman Vinge. Urban är juris licentiat i bankrätt, juris kandidat och civilekonom från Lunds Universitet, samt har en Master of International Business Law från London University.

– Jag ser verkligen fram mot mitt kommande arbete med föreningen och dess medlemmar. Min ambition är att med utgångspunkt i det gedigna arbete som redan bedrivs fortsätta utveckla policy- och regelarbetet, på svensk såväl som nordisk, baltisk och europeisk basis, i frågor som är viktiga för våra medlemmar, säger Urban Funered i en kommentar.

Han fortsätter:

– Min utgångspunkt är att den nordiska värdepappersmarknaden står sig väldigt väl i ett internationellt perspektiv och att den åtnjuter mycket stor respekt inom EU. Utvecklingen går dock snabbt och det finns anledning att tillsammans med våra medlemmar fundera över vad som krävs för att branschen ska fortsätta att utvecklas. Vi behöver också fundera över hur vi kan bli ännu bättre på att kommunicera det vi gör och det stora mervärde branschen tillför till omvärlden.

Läs pressmeddelandet här

– Vi ser fram emot samarbetet med Urban och är övertygade om att hans kompetens och erfarenhet kommer att bidra till Swedsecs arbete med att stärka förtroendet för finansmarknaden genom att verka för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden, säger Katarina Lidén, VD, Swedsec Licensiering AB.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.