Nyheter & press

– prenumerera på våra nyheter via sidfoten längst ned

Nytt licensieringstest för informationsgivare

SwedSec planerar att lansera ett licensieringstest för informationsgivare under andra kvartalet 2019. På basis av detta licensieringstest kan licens erhållas men SwedSec har inget krav på licens för informationsgivare. Med informationsgivare avses personer som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning.

Fler beslut i SwedSecs disciplinnämnd 2018 än något år tidigare

SwedSecs disciplinnämnd meddelade under 2018 beslut i 50 ärenden, vilket är nio fler än 2017 och mer än en fördubbling sedan 2015. – Det är ett tecken på att våra anslutna företag tar regelefterlevnad på allvar, vilket stärker konsumentskyddet, säger SwedSecs VD, Katarina Lidén.

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se