Ändringar i SwedSecs regelverk

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2022-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2022
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2022-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2021-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2021
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2021-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2020-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2020
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2020-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2019-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2019
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2019-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2018-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2018
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2018-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2017-02-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2017
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2017-02-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2016-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2016
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2016-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2015-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2015
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2015-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2014-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2014
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2014-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2013-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2013
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2013-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2012-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2012
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2012-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2011-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2011
SwedSecs regelverk med ändringsmarkeringar 2011-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2010-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2010
SwedSecs regelverk 2010-01-01

Ändringarna i SwedSecs regler 2009-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2009
Powerpoint-fil till SwedSecs regelverk 2009
SwedSecs regelverk 2009-01-01

Ändringarna i SwedSecs regler 2008-01-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2008
SwedSecs regelverk 2008-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2007-11-01

Missivet till SwedSecs regelverk 2007
SwedSecs regelverk 2007-11-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2007-07-01

Ändringarna innefattar följande moment:

  • Skälet till ändringen i 2 kap. 1 §, kommentaren på sidan 7 är att ge SwedSec möjlighet att även kunna ansluta bolag som står under tillsyn av en tillsynsmyndighet i ett annat land.
  • Bakgrunden till ändringarna i 3 kap. 4 § är en anpassning till SwedSecs nya rutiner om digitaliserat ansökningsförfarande till Reglerna.

SwedSecs regelverk 2007-07-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2007-01-01

Ändringarna innefattar följande moment:

  • Inga ändringar har skett förutom ett förtydligande i kommentaren under 3 kap 10 §.

SwedSecs regelverk 2007-01-01

Ändringarna i SwedSecs regelverk 2006-07-01

Ändringarna innefattar följande moment:

  • Omarbetad definition av Aktiv Licens (1 kap. 2 §)
  • Borttagande av regeln om nytt kunskapstest vart 5e år
  • Införande av en årlig kunskapsuppdatering (3 kap.1, 3, 5 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 9 §, 6 kap. 3- 4, 10 §§)
  • Ett förtydligande av Licenshavarnas skyldigheter och disciplinnämndens möjlighet att utdöma sanktion. (8 kap. 1 §)