Internationella samarbeten

FinAut

FinAut

Swedsec och Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut), som auktoriserar finansiella rådgivare i Norge, ingick ett samarbetsavtal 2013. Då var den norska organisationens namn Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR).

Avtalet syftar bland annat till att ömsesidigt godkänna varandras licensieringstester för rådgivare. Avsikten är att medarbetare som genomfört godkänt licensieringstest för rådgivare i Sverige ska kunna få licens i Norge och tvärtom. För att bli licensierad krävs dock att personen uppfyller vissa ytterligare krav i respektive land.

 

CISI

Swedsec och CISI, The Chartered Institute for Securities & Investment, skrev 2013 en avsiktsförklaring (MoU) om ökat samarbete för att bland annat underlätta rörligheten för anställda mellan den engelska och svenska värdepappersmarknaden. Swedsec kan ge dispens från kravet på test för den som har genomgått CISI:s testpaket Capital Markets Program. CISI är en global organisation som sysslar med licensieringstester, främst på den engelska värdepappersmarknaden, och har huvudkontor i London med representationskontor på flera finansiella center som Dublin, Singapore och Dubai. Organisationen har cirka 40 000 medlemmar. Swedsec kan nu ensidigt godkänna test för den som genomgått CISI:s testpaket Capital Markets Program. För godkännande behöver man ha gjort ”Regulatory unit” och ”Technical unit”. Inom Technical unit” behövs både Securities och Derivatives, båda i nivå 3. För ytterligare information om CISI se Capital Markets Programme (cisi.org).

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.