Litteratur och utbildningar inför licensieringstest för bolån

Här finner du exempel på litteratur som kan användas inför SwedSecs licensieringstest för bolån.

Listan får inte uppfattas som fullständig.

Litteratur särskilt framtagen och anpassad till kunskapskraven för licensieringstest för bolån

Studentlitteratur

  • Bolån, Ridder, 2018, ISBN: 978-91-44-124599
  • Bolån, övningsbok, Ridder, 2018, ISBN 978-91-44-127279

Utbildningar

Nedan angivna utbildningsorganisationer erbjuder utbildning kopplad till kunskapskraven. SwedSec ställer inte krav på eller rekommenderar någon särskild utbildning. SwedSec har inte utvärderat de olika utbildningsprogrammen.

Contento

Finanskompetens

CREDMA – The School of Credit Management