Kunskapskraven för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner

Kunskapskravens funktion

Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som krävs för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner. En anställds funktion och roll kan medföra att den anställde behöver fördjupade och/eller ytterligare kunskaper utöver de som omfattas av dessa kunskapskrav. Det är det anslutna företagets ansvar att bedöma vad som är tillräckligt utifrån den anställdes arbetsuppgifter.

Kunskapskraven är uppdelade i delområden (faktaområden), i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerar vad licenshavaren förväntas kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Varje uppgift som ingår i licensieringstestet är kopplad direkt till en mätpunkt.

De  delområden som ingår

  1. Styrning och intern kontroll
  2. Finansiell ekonomi, risker och kapitaltäckning
  3. Reglering och etik på värdepappersmarknaden

Kunskapskraven fungerar som stöd vid bl.a. utformning av kursplaner, litteratur och som underlag vid uppgiftskonstruktion. För den som ska förbereda sig för att genomföra licensieringstestet ger detta dokument en god vägledning av de förväntade kunskaperna. Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och utifrån tolkningen forma en relevant och pedagogisk utbildning.

Ändringar av kunskapskraven

De gällande kunskapskraven finns på www.swedsec.se. En översyn görs årligen och vid behov. Ändringar av kunskapskraven publiceras på www.swedsec.se efter fattat beslut. Det är utbildningsanordnarnas ansvar att uppdatera sig med den senaste versionen.

Kunskapskraven 2022-01-01

Kunskapskraven 2022 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner
Kunskapskraven 2022 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2021-03-10

Inkluderar uppdateringar p.g.a. EU:s disclosureförordning (hållbarhet).

Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner
Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2021-01-01

Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner
Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2020-01-01

Kunskapskraven 2020 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner
Kunskapskraven 2020 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2019-01-01

Kunskapskraven 2019 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner
Kunskapskraven 2019 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2018-10-01

Kunskapskraven 2018-10-01 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner
Kunskapskraven 2018-10-01 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2018-02-01

Kunskapskraven 2018-02-01 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktionerKunskapskraven 2018-02-01 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2017-11-06

Kunskapskraven 2018 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktionerKunskapskraven 2018 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2017-07-01

Kunskapskraven 2017 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktionerKunskapskraven 2017 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2017-01-01

Kunskapskraven 2017 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktionerKunskapskraven 2017 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2016-07-20

Kunskapskraven 2016 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktionerKunskapskraven 2016 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2016-01-01

Kunskapskraven 2016 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktionerKunskapskraven 2016 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2015-01-01

Kunskapskraven 2015 för licensieringskrav för ledning och kontrollfunktionerKunskapskraven 2015 för licensieringskrav för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2014-01-01

Kunskapskraven 2014 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner