Litteratur och utbildningar inför licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner

Nedan finner du exempel på litteratur som kan användas inför SwedSecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner.

Listan får inte uppfattas som fullständig.

Litteratur särskilt framtagen och anpassad till kunskapskraven för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner

Studentlitteratur

  • Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden, Örtengren (red.), 2018, ISBN: 978-91-44-12048-5 (Baserad på kunskapskraven för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner 2018.)

Litteratur för komplettering

Denna litteratur kan läsas som komplement eller fördjupning till den särskilt framtagna litteraturen.

Notera att denna litteratur även har innehåll som inte omfattas av kunskapskraven.

Finansinspektionen

FFFS 2017:2 – Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (Mifid 2)

FFFS 2018:10 – Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution

Studentlitteratur

  • Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomi, Eklund, 2020, ISBN: 978-91-44-14085-8
  • Bankboken – Hur banker fungerar, drivs och regleras, Elliot m.fl., 2019, ISBN: 978-91-44-12179-6
  • Finansiell ekonomi i praktiken, Gavelin, 2012, ISBN: 978-91-44-07133-6
  • Placeringsrådgivning, Oxenstierna, 2020, ISBN: 978-91-44-14010-0

PM och länkar om kapitaltäckning

EU-kommissionen
Finansinspektionen


Utbildningar

Nedan angivna utbildningsorganisationer erbjuder utbildning kopplad till kunskapskraven. SwedSec ställer inte krav på eller rekommenderar någon särskild utbildning. SwedSec har inte utvärderat de olika utbildningsprogrammen.

Contento

Finanskompetens