Diagnostiskt test och exempelfrågor inför licensieringstest för rådgivare

SwedSecs diagnostiska test inför licensieringstest för rådgivare bygger på samma kunskapskrav som licensieringstestet. SwedSecs ämnesexperter har konstruerat testuppgifterna. Det diagnostiska testet är en bra förberedelse inför licensieringstestet eftersom uppgifterna liknar varandra i språk, form och svårighetsgrad. SwedSecs diagnostiska test använder t.ex. samma uppgiftstyper som licensieringstestet. Det finns ingen tidsbegränsning i testet.

Syftet med det diagnostiska testet är att underlätta dina studier inför licensieringstestet.

Beskrivning av det diagnostiska testet

SwedSecs diagnostiska test för rådgivare innehåller ca 250 testuppgifter fördelade över fyra fristående deltest:

  1. Produkter och hantering av kundens affärer
  2. Ekonomi
  3. Etik och regelverk
  4. Pensioner och försäkringar

När du har gjort diagnostiska testet får du en detaljerad återkoppling, så att du ser vilka områden du bör läsa på.

Observera att frågorna som du har svarat fel på (och de rätta svaren) visas endast en gång när du har avslutat/rättat testet, och du kan alltså inte gå tillbaka till dessa i ett senare skede.

Det finns ingen tidsbegränsning i det diagnostiska testets olika deltester/moduler men du kan bara göra respektive deltest en gång, sedan måste du boka ett nytt diagnostiskt test (med samma frågor). Du kan dock pausa respektive deltest och återuppta det senare. Du startar och gör det diagnostiska testet via onlinetjänsten på vilken dator du vill (ingen testlokal).

Före beställning av diagnostiska testet

Vi rekommenderar att du först testar att göra exempeluppgifter på vår webbplats för att se om din dator uppfyller systemkraven för testet. Exempeluppgifter hittar du nedan.

Vi rekommenderar att man använder PC-dator och webbläsaren Internet Explorer (version 11) eller senaste versionen av Firefox eller Chrome. Om du har Apple/Mac testa först att starta exempeluppgifter och då gärna med senaste versionerna av webbläsaren Firefox eller Chrome (webbläsaren Safari fungerar oftast inte eftersom den inte tillåter öppnandet av nya webbfönster).

Om du skulle ha problem med öppnandet av nya flikar/fönster, kan du t.ex. i webbläsaren Firefox testa att under Inställningar och fliken ”Sekretess & säkerhet” (och under rubriken Rättigheter) lägga in webbplatsen https://swedsec.psionline.com som undantag för popup-fönster.

Beställa/boka

Vid beställning av ett diagnostiskt test för rådgivare levereras fyra deltester/moduler, ett för varje delområde, som kan tas vid separata tillfällen med en dator ansluten till Internet. Därtill kan du pausa enskilda deltester och återuppta dem senare. Dock kan du bara göra varje deltest en gång sedan måste du boka/köpa ett nytt test (samma frågor).

När du har fått bokningsrättigheter så bokar och startar du diagnostiska testet i SwedSecs onlinetjänst, i rutan ”Mina bokade test”.

Så beställer/bokar du diagnostiskt test

Studievägledning

Så här kan du lägga upp dina studier:

  1. Gör det diagnostiska testet. På resultatsidan för varje deltest ser du dels ditt resultat på hela testet, dels ditt resultat för de olika underrubrikerna. På de frågor där du har svarat fel får du det korrekta svaret. Observera att du endast kan se de korrekta svaren en gång när du har rättat testet. Du kan alltså inte gå tillbaka till de korrekta svaren senare.
  2. Studera de områden där du har kunskapsluckor.
  3. Boka tid för att göra licensieringstestet.
  4. Gör om det diagnostiska testet för att säkerställa att du har tillräcklig kunskap på alla områden. Du kan göra testet flera gånger men du/företaget måste betala samma kostnad varje gång och det är samma frågor som återkommer varje gång.
  5. Gör licensieringstestet.

Exempeluppgifter

Du kan via exempeluppgifter bekanta dig med det testverktyg som används när reguljära licensieringstest avläggs. Du kan också här se hur uppgifterna i det reguljära testet (licensieringstest för rådgivare) är uppbyggda.

Vi rekommenderar att du gör exempeluppgifter innan du beställer/bokar diagnostiskt test för att se om din dator uppfyller systemkraven .

Detta övningstest består av 10 uppgifter. Precis som i reguljära licensieringstest redovisas ditt resultat i slutet av testet. Du kan gå igenom dessa exempeluppgifter hur många gånger du vill.

Klicka här för att starta exempeluppgifterna

Observera att detta test (exempeluppgifterna) alltså inte är ett diagnostiskt test, som går att beställa direkt i SwedSecs onlinetjänst. Läs mer om diagnostiska testet ovan.