Litteratur och utbildningar inför licensieringstest för rådgivare

Nedan finner du exempel på litteratur som kan användas inför SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

Listan får inte uppfattas som fullständig.

Litteratur som är baserad på kunskapskraven till licensieringstest för rådgivare

Studentlitteratur 

  • Placeringsrådgivning, Oxenstierna, 2018, ISBN: 978-91-44-123288

Bilda förlag

  • Försäkringsboken, Randquist, 2016, ISBN: 978-91-57-481580

Litteratur för komplettering

Denna litteratur kan läsas som komplement eller fördjupning till den särskilt framtagna litteraturen.

Notera att denna litteratur även har innehåll som inte omfattas av kunskapskraven.

Finansinspektionen

FFFS 2017:2 – Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (Mifid 2)

Skatteverket

Kapitalvinstbeskattning

Studentlitteratur

  • Försäkringsförmedling, Riese, 2012, ISBN: 978-91-44-08056-7
  • Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomi, Eklund, 2017, ISBN: 978-91-44-11772-0
  • Skatter 2017 – pension och försäkring, Jansson, 2017, ISBN: 9789144118536
  • Finansiell ekonomi i praktiken, Gavelin, 2012, ISBN: 978-91-44-07133-6
  • Juridik personförsäkring, Jansson m.fl. ISBN:978-91-4407474-0
  • Personförsäkring, Palmgren, ISBN: 978-91-44-07472-6

Utbildningar

Nedan angivna utbildningsorganisationer erbjuder utbildning kopplad till kunskapskraven. SwedSec ställer inte krav på eller rekommenderar någon särskild utbildning. SwedSec har inte utvärderat de olika utbildningsprogrammen.

Contento

FEI

Finanskompetens

Försäkringshögskolan

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education