Litteratur och utbildningar inför licensieringstest för rådgivare

Nedan finner du exempel på litteratur som kan användas inför SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

Listan får inte uppfattas som fullständig.

Litteratur som är baserad på kunskapskraven till licensieringstest för rådgivare

Studentlitteratur 

  • Placeringsrådgivning, Oxenstierna, 2020, ISBN: 978-91-44-140100

Försäkringsutbildning AB

  • Pensioner och försäkringar, Ekström, 2022, e-bok som täcker kunskapskraven för delområde fyra

E-boken kan beställas via Försäkringsutbildning AB:s webbplats

Litteratur för komplettering

Denna litteratur kan läsas som komplement eller fördjupning till den särskilt framtagna litteraturen.

Notera att denna litteratur även har innehåll som inte omfattas av kunskapskraven.

Finansinspektionen

FFFS 2017:2 – Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (Mifid 2)

FFFS 2018:10 – Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution

Norstedt Juridik

  • Tjänstepension – lagar och regler, Dahlgren, Tiljander, Nilsson, 2020, ISBN: 978-91-39-02203-9

Pensionsmyndigheten

Förstå din pension

Skatteverket

Kapitalvinstbeskattning

Studentlitteratur

  • Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomi, Eklund, 2020, ISBN: 978-91-44-140858
  • Bankboken – Hur banker fungerar, drivs och regleras, Elliot m.fl., 2019, ISBN: 978-91-44-121796
  • Juridik – personförsäkring, Jansson m.fl., 2019, ISBN: 978-91-44-127644
  • Skatter 2019 – pension och försäkring, Jansson, 2019, ISBN: 978-91-44-130361
  • Finansiell ekonomi i praktiken, Gavelin, 2012, ISBN: 978-91-44-071336

Utbildningar

Nedan angivna utbildningsorganisationer erbjuder utbildning kopplad till kunskapskraven. SwedSec ställer inte krav på eller rekommenderar någon särskild utbildning. SwedSec har inte utvärderat de olika utbildningsprogrammen.

Contento

Finanskompetens

Försäkringsutbildningar AB

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education