Kunskapskraven för ÅKU

Det är de anslutna företagen som ansvarar för att licenshavarna genomför ÅKU, och att inrapportering sker till SwedSec, men det är SwedSecs prövningsnämnd som fastslår kunskapskraven för ÅKU. Kunskapskraven för ÅKU innehåller både nya företeelser eller regler och även repetition av ämnen från de olika licensieringstesterna.

Kunskapskraven är ett stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion, och ofta anlitar anslutna företag ett utbildningsföretag för genomförande av ÅKU.

Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och skapa en relevant och pedagogisk utbildning som innehåller kontroll av licenshavarens kunskaper.

SwedSec har ett system med yrkesanpassade licensieringstester. Även ÅKU ska vara anpassad till yrkesroll.

ÅKU 2022

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2022:

Kunskapskraven för ÅKU 2022

ÅKU 2021

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2021:

Kunskapskraven för ÅKU 2021

ÅKU 2020

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2020:

Kunskapskraven för ÅKU 2020

ÅKU 2019

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2019:

Kunskapskraven för ÅKU 2019

ÅKU 2018

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2018:

Kunskapskraven för ÅKU 2018
Kunskapskraven för ÅKU 2018 på engelska

ÅKU 2017

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2017:

Kunskapskraven för ÅKU 2017

ÅKU 2016

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2016:

P.g.a. förseningar i lagstiftningsarbetet gjordes vissa förändringar i ämnet Marknadsmissbruk. Ändringar är gjorda både i ämnesbeskrivningen och i bilaga 1.

Kunskapskraven för ÅKU 2016 reviderad
Kunskapskraven för ÅKU 2016
Kunskapskraven för ÅKU 2016 på engelska

ÅKU 2015

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2015:

Kunskapskraven för ÅKU 2015
Kunskapskraven för ÅKU 2015 på engelska

ÅKU 2014

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2014:

Kunskapskraven för ÅKU 2014
Kunskapskraven för ÅKU 2014 på engelska

ÅKU 2013

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2013:

Kunskapskraven för ÅKU 2013
Kunskapskraven för ÅKU 2013 på engelska

ÅKU 2012

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2012:

Kunskapskraven för ÅKU 2012
Kunskapskraven för ÅKU 2012 på engelska

ÅKU 2011

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2011:

Kunskapskraven för ÅKU 2011
NDX Investerarskola
NDX Instrumentmatris
AP7 Såfa
Ekonomisk debatt – Lars Jonung

ÅKU 2010

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2010:

Kunskapskraven ÅKU 2010

ÅKU 2009

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2009:

Kunskapskraven ÅKU 2009

ÅKU 2008

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen för 2008:

Kunskapskraven ÅKU 2008

ÅKU 2007

Ladda ner material till den årliga kunskapsuppdateringen 2007:

1. Lagen om penningtvätt

Lagen om penningtvätt
Lagen om penningtvätt

2. Lagen om marknadsmissbruk

Lagen om marknadsmissbruk
Lagen om marknadsmissbruk

3. Rådgivningslagen

Rådgivningslagen
Rådgivningslagen

4. Lag om investeringsfonder

Lag om investeringsfonder
Lag om investeringsfonder

5. Den nya aktiebolagslagen

Den nya aktiebolagslagen
Den nya aktiebolagslagen

6. Risker och långsiktigt sparande

Risker och långsiktigt sparande
Risker och långsiktigt sparande

7. Nyheter inom skattelagstiftningen

Nyheter inom skattelagstiftningen
Nyheter inom skattelagstiftningen

8. Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar
Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

9. Huvuddragen om MiFID

Huvuddragen om MiFID
Huvuddragen om MiFID