Till översikten
Pressmeddelanden

16 januari 2023

9 beslut av Swedsecs disciplinnämnd under fjärde kvartalet 2022

Under fjärde kvartalet 2022 har Swedsecs disciplinnämnd meddelat nio beslut. Sammanfattning och länk till respektive beslut finns nedan.

– Under fjärde kvartalet har fyra licenshavare fått sin licens återkallad, en licenshavare har varnats och tre personer har fått en erinran av disciplinnämnden. Nämnden har meddelat totalt 48 beslut under 2022, vilket är samma antal som föregående år, säger Cecilia Blomqvist, senior jurist och ansvarig för disciplinförfaranden på Swedsec.

– 2022 har ett större antal av våra ärenden handlat om intressekonflikter som inte hanterats på ett korrekt sätt. Andra återkommande brister har handlat om otillräckliga kreditprövningar eller otillräcklig kundkännedom. Vi ser tyvärr också fortfarande många olovliga slagningar i interna system, det vill säga att en licenshavare kollar upp uppgifter i de interna företagssystemen utan att licenshavaren har rätt att göra det, fortsätter Cecilia.

 

Statistik

BESLUT FRÅN DISCIPLINNÄMNDEN, Q1 – Q4

Återkallelser:  8
Varning:  25
Erinran:  13
Ingen påföljd:  2

KATEGORIER AV REGELÖVERTRÄDELSER – KVARTAL 1, 2, 3 OCH 4

Intressekonflikter: 14
Olovliga slagningar: 16
Brister i kreditgivning/kreditprövning: 8
Brister i kundkännedom/Id-kontroll: 6
Bristande dokumentation: 7
Bisyssla: 5
Bristande information: 2
Inte utfört uppdrag: 1
Inte kontrollerat behörighet: 2
Brott utanför tjänsten: 3
Anställdas egna affärer: 2
Sekretess: 5

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd under fjärde kvartalet 2022

Swedsec återkallar rådgivares licens – 2022:40
Rådgivaren har dömts till fängelse i tre år för grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt.

Swedsec meddelar licenshavare en erinran – 2022:41
Rådgivaren sålde sin exklusiva klocka till en kund i nära anslutning till att hen beviljade en kredit till samma kund.

Swedsec återkallar investeringsrådgivares licens – 2022:42
Rådgivaren har brutit mot företagets regler om att anmäla potentiella intressekonflikter, tecknat aktier i strid med företagets regler och – trots att hen fått flera skriftliga tillsägelser – under långa perioder låtit bli att använda sin tjänstetelefon på avsett sätt.

Swedsec återkallar rådgivares licens – 2022:43
Rådgivaren har bl.a. beviljat blancolån för bostadsändamål, inte beaktat tidigare lån vid kreditprövning, brustit vid registrering av kundkännedomsuppgifter, handlagt ärenden för närstående och underlåtit att anmäla uppdrag utanför tjänsten. Utöver det har hen gjort två betalningar från företagets konton för kundersättningar utan att registrera dem och betalat ut närmare 150 000 kr från företagets internkonto till en kund utan att ha någon dokumenterad överenskommelse.

Swedsec meddelar licenshavare en erinran – 2022:44
Licenshavaren har befattat sig med ett ärende i vilket hen själv har haft ett personligt intresse.

Swedsec meddelar rådgivare en erinran – 2022:45
Rådgivaren har genomfört en utlandsbetalning utan att göra föreskriven identitetskontroll.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:46
Rådgivaren har vid ett 45-tal tillfällen gjort otillåtna slagningar på sig själv och sin f.d. partner.

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd – 2022:47
Swedsecs disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplinpåföljd i ett ärende. Licenshavaren hade Swedsec-licens grundad på licensieringstest för värdepappersmarknaden men trodde felaktigt att hen, genom att göra årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) för bolån, även hade bolånelicens vilket hen enligt företagets regler var tvungen att ha. Nämnden gör en sammantagen bedömning av omständigheterna, bl.a. att licenshavaren faktiskt haft relevanta kunskaper och att hens missförstånd framstår som begripligt, och konstaterar att överträdelserna framstår som klart ursäktliga.

Swedsec återkallar rådgivares licens – 2022:48
Rådgivaren har i tjänsten genomfört transaktioner mot ett 40-tal kunders konton för egen vinning till stora belopp.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Cecilia Blomqvist
Senior jurist, Swedsec
cecilia@swedsec.se

Teresa Isele
Vd, Swedsec
teresa@swedsec.se

Cecilia

Vid frågor kontakta Cecilia Blomqvist, senior jurist.

swedsec-swedsecs-regelverk-download
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.