Till översikten
Pressmeddelanden

6 oktober 2022

10 beslut av Swedsecs disciplinnämnd under tredje kvartalet 2022

Under tredje kvartalet 2022 har Swedsecs disciplinnämnd meddelat tio beslut. Sammanfattning och länk till respektive beslut finns nedan.

– Under tredje kvartalet har en licenshavare fått sin licens återkallad, sex licenshavare har varnats och tre har fått en erinran av disciplinnämnden. Totalt har nämnden hittills i år meddelat 39 beslut, vilket är något fler än motsvarande period förra året, säger Teresa Isele, vd på Swedsec.

– Vi kan se att fler ärenden de senaste åren är mer omfattande än tidigare och omfattar flera regelöverträdelser för samme licenshavare, fortsätter Teresa Isele.

Statistik

Beslut från disciplinnämnden, Q1- Q3
Återkallelser: 4
Varning: 24
Erinran: 10
Ingen påföljd: 1

Kategorier av regelöverträdelser, Q1- Q3
Intressekonflikter: 10
Olovliga slagningar: 15
Brister i kreditgivning/kreditprövning: 7
Brister i kundkännedom/Id-kontroll: 4
Bristande dokumentation: 6
Bisyssla: 5
Bristande information: 2
Inte utfört uppdrag: 1
Inte kontrollerat behörighet: 2
Brott utanför tjänsten: 1
Anställdas egna affärer: 2
Sekretess: 5

 

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd under tredje kvartalet 2022

2022:30 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har gjort över 100 otillåtna slagningar på sig själv och familjemedlemmar. Därutöver har rådgivaren i fyra fall inte lämnat in anställningsbevis trots att kredittagares egna uppgifter om sin inkomst påtagligt avvikit från uppgifter i externa källor.

2022:31 Swedsec varnar licenshavare
Licenshavaren har genomfört totalt sju egna värdepappersaffärer utan förhandsgodkännande från Compliance. Enligt företagets regler skulle licenshavaren ha begärt godkännande både av sin chef och av compliance men av slarv och misstag begärde hen bara godkännande från chefen.

2022:32 Swedsec meddelar licenshavare en erinran
Licenshavaren har fått en erinran för att ha gjort några otillåtna slagningar på sin bror. Företaget hade i anmälan gjort gällande att licenshavaren hade gjort sig skyldig till fler allvarliga regelöverträdelser vilket licenshavaren nekade till. I beslutet redogör disciplinnämnden för vad som krävs avseende bevisning m.m för att en anmälan ska kunna läggas till grund för en disciplinpåföljd.

2022:33 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har har fått en varning för att ha lämnat rådgivning utan att upprätta någon rådgivningsdokumentation vid 12 separata tillfällen avseende sammanlagt sju kunder. Han har också i flera fall lämnat otillräcklig eller felaktig information till sina kunder som det visat sig att han inte haft full täckning för, samt varit rådgivare åt en kund samtidigt som han var styrelseordförande i en av kundens stiftelser. Även i det här beslutet hade företaget i anmälan gjort gällande fler regelöverträdelser.

2022:34 Swedsec meddelar licenshavare en erinran
Licenshavaren kände sig tvungen att hantera ett brådskade kundmöte på tåget, men hade inte något skärmskydd på sin bärbara dator varvid allt som fanns på skärmen, bl.a. uppgifter om en kunds namn, personnummer och arbetsgivare, var fullt synligt för andra medresenärer. Påföljden bestäms till en erinran eftersom det rört sig om en engångsföreteelse.

2022:35 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har vid 74 tillfällen under ett års tid gjort otillåtna slagningar på sig själv och på sin f.d. sambo. Påföljden blir en varning eftersom det handlar om ett stort antal slagningar under lång tid.

2022:36 Swedsec meddelar licenshavare en erinran
Licenshavaren har tillsammans med sin familj kanaler på sociala medier. Licenshavaren betraktade det som en hobby, men företaget menade det förekom annonssamarbeten med olika företag och att det därför fanns risk för intressekonflikter. Mot bakgrund av att familjen hade fått ersättning bl.a. i form av varor, bedömde disciplinnämnden att verksamheten var att betrakta som ett uppdrag utanför tjänsten/bisyssla som licenshavaren skulle ha anmält till företaget. Påföljden bestämdes till en erinran eftersom det rörde sig om en relativt ny företeelse och att licenshavaren själv tänkt att det var en hobby.

2022:37 Swedsec återkallar rådgivares licens
Rådgivaren har under lång tid brutit mot flera grundläggande regler i ett stort antal ärenden som bl.a. rört brister och tveksamheter avseende beslutsunderlag för krediter och kreditbeslut samt i penningtvättshänseende. Även om licenshavaren har invänt att det rört sig om misstag och att hen inte agerat för egen vinning eller i syfte att skada företaget har disciplinnämnden bedömt att bristerna är av sådan art och omfattning att licenshavaren inte längre är lämplig att inneha licens.

2022:38 Swedsec varnar privatrådgivare
Rådgivaren har i åtta fall felaktigt beviljat blancokrediter för bostadsändamål, vilket inneburit att kunderna dels haft en alltför begränsad kontaktinsats och dels inte fått föreskriven information. Därutöver har rådgivaren brustit vid kreditprövning genom att inte beakta samtliga lån i fyra ärenden och inte korrigerat felaktiga inkomstuppgifter i ett par ärenden. Disciplinnämnden har vid påföljdsbedömningen tagit i beaktande att rådgivaren haft en pressad situation både privat och på jobbet och att hen tydligt insett allvaret i sitt agerande.

2022:39 Swedsec varnar licenshavare
Licenshavaren hade har vid ett tiotal tillfällen hanterat egna ärenden och gjort drygt 70 otillåtna slagningar på två närstående och också hanterat deras ärenden vid ett antal tillfällen samt gjort en otillåten slagning på sitt eget företagskonto.

 

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Blomqvist
Jurist Swedsec
cecilia@swedsec.se

Teresa Isele
Vd, Swedsec
teresa@swedsec.se

Cecilia

Cecilia Blomqvist, jurist

Teresa

Teresa Isele, vd

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.