Nyheter & press

– prenumerera på våra nyheter via sidfoten nedan

16 beslut av SwedSecs disciplinnämnd under första kvartalet 2022

Under första kvartalet 2022 har SwedSecs disciplinnämnd meddelat 16 beslut. Två licenshavare har fått sina licenser återkallade, tio har meddelats en varning och fyra har fått en erinran.

Besluten har bland annat handlat om felaktig hantering av intressekonflikter, brister i kreditgivning och kundkännedom, samt i flera fall otillåtna slagningar i företagens interna system. En sammanfattning och länk till respektive beslut finns nedan.

Petter Asp ny ordförande i SwedSecs disciplinnämnd

SwedSecs styrelse har vid ordinarie styrelsemöte den 10 februari 2022 utsett Petter Asp till ny ordförande för SwedSecs disciplinnämnd. Petter Asp är justitieråd i Högsta domstolen och har varit vice ordförande i SwedSecs disciplinnämnd sedan 2017. Petter Asp tar över ordförandeskapet efter Ann-Christine Lindeblad som i början av februari begärde att bli entledigad från ordförandeskapet. Vi vill tacka Ann-Christine för hennes goda arbete under 4,5 år som ordförande för SwedSecs disciplinnämnd.

SwedSec återkallar licenser för tre rådgivare

Disciplinnämnden har beslutat att återkalla licensen för tre rådgivare. I två av besluten rör det sig om omfattande brister vid bl.a. kreditgivning, ID-kontroll och kundkännedom och i det tredje ärendet har rådgivaren underlåtit att undersöka oklarheter i ett låneärende och inte uppdaterat kundkännedomsuppgifter, trots att han tidigare fått en varning från SwedSec för liknande överträdelser.

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se