Nyheter & press

– prenumerera på våra nyheter via sidfoten längst ned

SwedSecs disciplinnämnd har återkallat licenserna för fyra mäklare för det biträde de lämnat närstående

Här fann nämnden utrett att licenshavarna under 2008 lagt in ett stort antal ordrar för närstående eller före detta närstående utan skriftlig fullmakt eller dokumentation av uppdragen. Nämnden ansåg att det uppkom en intressekonflikt i samband med att licenshavarna utförde uppdragen för de närstående. Licenshavarnas underlåtenhet att diskutera lämpligheten av att åta sig uppdragen med överordnad kunde, enligt nämnden, inte undgå att påverka synen på vad som i övrigt lades dem till last.

Seminarium om Orderläggning på Aktiemarknaden

SwedSec arrangerade ett välbesökt seminarium om ”orderläggning på aktiemarknaden” den 10 september i Byggets lokaler på Norrlandsgatan. Seminariet riktade sig till alla SwedSec-licenshavare.

SwedSecs disciplinnämnd har givit två licenshavare varning för att de brutit mot kravet på dokumentation

Nämnden fann klarlagt att licenshavarna i viss utsträckning brutit mot kravet på dokumentation. I ärendet förelåg emellertid oklarhet i fråga om bristernas omfattning. Med hänsyn till vikten av att kravet på dokumentation tillgodosågs fann nämnden att licenshavarna skulle åläggas disciplinpåföljd men ansåg att underlag saknades för strängare påföljd än varning.

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se