Nyheter & press

– prenumerera på våra nyheter via sidfoten nedan

Licenshavare varnas för att ha gjort värdepappersaffärer för egen räkning

Licenshavaren hade varit verksam i det till SwedSec anslutna företagets norska och svenska bolag. De flesta egna affärerna gjordes genom två norska bolag som licenshavaren ensam ägde. Enligt företagets interna regelverk skulle licenshavaren ha förhandsgodkännande för dessa affärer och de skulle också efterrapporteras. Enligt nämnden hade licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet ansåg dock nämnden att en återkallelse av licensen skulle vara alltför ingripande och tilldelade därför licenshavaren en varning.

Licenshavare får erinran för att ha överträtt tystnadsplikt

Licenshavaren hade efter avslutad arbetsdag, i allmänna termer, berättat för en utomstående om sitt arbete med en av sina kunders affärer. Disciplinnämnden fann att han därigenom åsidosatt banksekretessen men bedömde överträdelsen som ringa och delvis ursäktlig.

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se