Till översikten
Pressmeddelanden

14 april 2023

Fjorton beslut av Swedsecs disciplinnämnd under första kvartalet 2023

Under första kvartalet 2023 har Swedsecs disciplinnämnd meddelat fjorton beslut. Sammanfattning och länk till respektive beslut finns nedan.

Två licenshavare har fått sina licenser återkallade och elva licenshavare har fått en varning. Disciplinnämnden har därutöver lämnat en anmälan utan åtgärd.

Det rör sig om flera fall av brister vid kreditgivning, bland annat har licenshavare inte kontrollerat och säkerställt låntagarnas varaktiga inkomster och återbetalningsförmåga. Anmälningar som rör brister vid kreditgivning, särskilt bostadskrediter, har också blivit vanligare under det senaste året. Många gånger hänvisar licenshavarna till stressig arbetsmiljö och högt tempo.

 

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd under första kvartalet 2023

2023:01 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivarens handläggning av kreditärenden har brustit i flera fall, bland annat har rådgivaren inte säkerställt kredittagares varaktiga inkomst och återbetalningsförmåga och lagt in extra inkomster som påverkat skuldkvoten. Bristerna har enligt rådgivaren berott på hög arbetsbelastning vilket företaget har medgett.

2023:02 Swedsec varnar licenshavare
Licenshavaren har under två år gjort över 900 olovliga sökningar på sig själv och sin familj. Hen har också genomfört ett tjugotal transaktioner för sitt barn på ett inte tillåtet vis.

2023:03 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har i en stor andel av beviljade kreditärenden inte på ett korrekt sätt kontrollerat och säkerställt kredittagares varaktiga inkomst och återbetalningsförmåga. Bristerna har enligt rådgivaren berott på hög arbetsbelastning vilket företaget har medgett.

2023:04 Swedsec återkallar licenshavares licens under en begränsad tid
Licenshavaren har betalt ut en ännu inte beviljad kredit till en kund och låtit bli att stänga sin kassa för att det inte skulle synas. Hen gjorde sedan ett uttag från ett internkonto och reglerade den tidigare transaktionen. Disciplinnämnden återkallar licensen men gör återkallelsen tillfällig med beaktande av att åtgärderna inte har skett i syfte att bereda licenshavaren någon vinning utan närmast för att kunna gå en kund till mötes.

2023:05 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har placerat om cirka 30 000 kronor utan uppdrag från kunden. Rådgivaren har tidigare meddelats en disciplinpåföljd.

2023:06 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har betalt ut en kredit utan att säkerställa att en nödvändig garanti var beviljad.

2023:07 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har brustit vid handläggning av bostadskrediter.

2023:08 Swedsec återkallar licenshavares licens under en begränsad tid
Licenshavaren har förfalskat ett intyg från företaget. Intyget har använts i en privatekonomisk angelägenhet och i syfte att erhålla bättre villkor än de hen hade.

2023:09 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har förfalskat en kunds namn på ett leveransbesked. Kund hade köpt en skogsmaskin och rådgivaren skrev på godkännandet med kundens namn. Nämnden menade att det var en allvarlig överträdelse, men stannade vid en varning eftersom rådgivaren inte agerat för egen vinning utan för att underlätta för en kund och det var fråga om en engångsföreteelse.

2023:10 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har vid flera tillfällen skrivit ut och manuellt fyllt i blanketter om lånelöften till kunder utan att ha gjort en kreditprövning i företagets kreditsystem.

2023:11 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har i ett stort antal ärenden försummat att följa företagets regler om dokumentation för kundkännedom.

2023:12 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har gjort över 400 sökningar på sig själv och några sökningar på bekanta i företagets system.

2023:13 Beslut från Swedsecs disciplinnämnd
Swedsecs disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplinpåföljd i ett ärende. Företaget hade anmält att licenshavaren hade brustit vid kreditgivning dels som ledamot i en kreditkommitté, dels som handläggare. Enligt nämnden framgick det inte tydligt vilket ansvar ledamöter i kreditkommittén hade för att utreda bristfälliga underlag. Utifrån utredningen i ärendet kunde inte heller nämnden avgöra om det förekommit några brister i det kreditbeslut som licenshavaren handlagt. Nämnden lämnade därför företagets anmälan utan åtgärd.

2023:14 Swedsec varnar licenshavare
Licenshavaren har gjort villkorsändringar utanför sitt mandat och i en del fall inte dokumenterat ändringarna. Licenshavaren har tidigare fått en varning av Swedsecs disciplinnämnd.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Cecilia Blomqvist
Senior jurist, Swedsec
cecilia@swedsec.se

Urban Funered
Tf vd, Swedsec
urban@svpm.se

 

Pressmeddelande disciplin Q1 2023

Cecilia

Vid frågor kontakta Cecilia Blomqvist, senior jurist.

swedsec-swedsecs-regelverk-download
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.